Cargando...
Cargando...
Cargando...

Juramukua uetarhenchantskuecheri iasï anapuecheri Tecnologías de la Información. 

Ima enki uejka

Ima enki uejkasï jintesti Jatsïkuni ka anchitani uetarhenchantskuechani iasï anpuechani tecnologías de información, enki uetarhejkasï anchikuarhikuecharhu, imankuni sesi nitamakasï ma Gobierno Digital arhikatankuni jimanki k'uiripuecha santaru sani uantontskuarhiaka ka karánarhikuaka.

Nani enki uejka nieranani

Dirección de Tecnologías de la Información uekasïnti exeni na enki uauaka, uauaka, anchitauaka ka etsakuauaka uetarhenchantskuechani Tecnologías de Información enki jarhoatakasï tachani anchikuarhikuechani uani jima anapuecheri Secretaría de Educación arhikatarhu, enki tatsekupaka ima Gobierno Digital enki Juramuticha ixu anapuecha eratseka.

Na enkisï anchikuarhiaka

Etsakuani uetarhenchantskuechani Servicios de Tecnologías de Información enki ampantku anchitauakasï, enki tatsekupakasï Gobierno Digital enki anchitaka Juramuticha Ixu anpuecha, imankuni anchikuarhinaka jima isï en línea arhikatampu, iamintu anchikuarhiricha imeri Secretaría de Educación.

Imagen Acerca de

Anchikuarhikuecha

Majku anchitani tatsekupakuechani, jorhenkuarhikuechani ka nitamakuechani imankuni anchitauakasi eratsekuechani tecnologías de la información ka gobierno digital SEE anapuechani.

Uetenani anchitauani eratsekuechani, enki anchitauakasi uetarhenchantskuechani tecnologías de la infoermacion y comunicaciones inchari isï SEE anapueri, isï enki digitalización sïrantecheri ka uetarhenchantskuecheri, ka sesi patsakua eiampikueri.

Enki uakasi exeni ka uantani ampe enki kueratakuajka eratsekuechani enki urajkasi tecnologías de la información ka Gobiernos Digitales, anchikuarhiricha SEE anapuecha.

Eiampeani ka xarhatani eratsekuechani imeri Tecnologías de la Información anapuecha.

Enki sesi erankuakasï tachani amperi enki uantontskuarhinaka información ka comunicación, ka anchitauani tachani eratsekuecharhu SEE anapueri.

Uantani uetarhenchantskuechani imankuni anchitakasï eratsekuechani imampu DTI.

Exepauani ka erankupauani eratsekuechani tecnologías de la información enki anchitauajka DTI.

Untani sïrantechani enki jukanarhiaka tatsekupakuechani, ka itku jorhentani anchikuarhirichani na enki urauakasï tecnologías de la información enki uantauaka DTI.